Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog sajta smatramo da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa sledećim uslovima korišćenja:

Opšti uslovi

Ni jedan deo ovog sajta ne sme biti korišćen u nezakonite svrhe. Vređanje, korišćenje govora mržnje, ružnih reči, neprimerenog tona, kao i diskriminacija na rasnoj, nacionalnoj, verskoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi smatra se kršenjem pravila i uslova korišćenja sajta.

Zaštita autorskih i prava intelektualne svojine

NePropusti.com zadržava autorska prava na sadržaj ovog sajta – u celini, kao i u pojedinim njegovim elementima kao što su: tekstovi i opisi, vizuelni identitet i grafički elementi, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Zloupotreba ovih elemenata ili njihovo korišćenje bez prethodne pisane saglasnosti NePropusti.com, smatraće se povredom autorskih prava, i u takvim slučajevima možemo da iskoristimo sva dostupna pravna sredstva kako bismo pomenuta prava zaštitili.

NePropusti.com može da sadrži i elemente koji sadrže autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. U tom slučaju, ta lica imaju isključivu odgovornost za pomenuti sadržaj, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na ovom sajtu.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

  • Ometanje, modifikacija ili neovlašćeno onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa bezbednošću
  • Lažno predstavljanje u ime trećeg lica ili organizacije
  • Odavanje ili korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez izričite saglasnosti osobe čiji podaci se koriste

Odricanje od odgovornosti

NePropusti.com svoje servise korisnicima omogućava u dobroj nameri. Korišćenjem ovog sajta se slažete da sajt NePropusti.com koristite isključivo na sopstvenu odgovornost i da se ovaj sajt ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Iako su softver, podaci i servisi na ovom sajtu redovno ažurirani i bezbedni, sajt može da sadrži greške ili propuste za koje ovaj sajt ne snosi odgovornost – ali se obavezuje da te nedostatke ukloni u najkraćem roku po njihovom otkrivanju.

Važenje i izmene uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da vršimo izmene i dopune ovih Uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa našom poslovnom politikom.

Kolica za kupovinu
Facebook Instagram YouTube
Prodavnica
0 stavke Cart